O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGI
ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI

CITIZENS  APPEALS

Fuqarolarning murojaati

More...

  • 15.11.2017

O'zbekiston Qishloq xo'jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi umumiy narxi - 12616000 so'mlik кanselariya mollari olish uchun takliflar qabul qilinishini e'lon qiladi